Tuyển Dụng Nhân Viên Giáo Vụ Full-time
Số vị trí cần tuyển: 01 vị trí/ tháng Để đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại, SEAMI cần tuyển thêm Nhân viên Giáo vụ Full – time. [Không [...]
Read More
Fellowship between SEA Guitar and Suriya Music Center
On 12th October 2015, SEA Guitar formally established diplomatic relations with Suriya Music Center in Pattaya – Thailand. Suriya Music Center in Pattaya  is laid on  the famous Pattaya beautiful beach [...]
Read More
Friend – Cultural Relationship between SEA Guitar and ROCKADEMY
During the mission to establish relationships with leading music-education institutes in Thailand, SEA Guitar representatives had a meeting with representatives of ROCKADEMY. On 14th Octorber 2015, at the ROCKADEMY, Bangkok – [...]
Read More
SEA Guitar & Thailand Guitar Society: formally established diplomatic relations
On 14th,  Octorber 2015, SEA Guitar formally established diplomatic relations with Thailand Guitar Society in Bangkok – Thailand. SEA Guitar representatives had cordial meetings with representatives of Thailand Guitar Society (TGS) – Mr. Worratep (founder [...]
Read More
Quan hệ hữu nghị – văn hóa giữa SEA Guitar và ROCKADEMY
Trong chuyến công tác nhằm thiết lập mối quan hệ với các đơn vị giáo dục âm nhạc hàng đầu tại Thái Lan, đại diện SEA Guitar đã có buổi [...]
Read More
SEA Guitar “bắt tay” cùng Suriya Music Center
Vào ngày 12/10/2015, SEA Guitar đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Suriya Music Center tại Pattaya – Thái Lan. Trên vùng đất biển Pattaya nổi tiếng [...]
Read More
SEA Guitar & Thailand Guitar Society: chính thức thiết lập quan hệ bằng hữu
Trong ngày 14/10/2015, tại Chamchuri9, Đại học Chulalongkorn,  đại diện SEA Guitar đã có cuộc gặp gỡ thân mật với đại diện Thailand Guitar Society (TGS) – ông Worratep (người [...]
Read More