Tuyển Dụng CTV Marketing Làm Việc Từ Xa
Học viện âm nhạc Đông Nam Á (South East Asia Music Insitute – SEAMI) là đơn vị chuyên đào tạo nghệ thuật âm nhạc, với các bộ môn Guitar, Piano, [...]
Read More
SEAMI HỢP TÁC CÙNG CHUỖI KARAOKE ICOOL
Vào ngày 03/07/2020, SEAMI cùng hợp tác với ICOOL – Chuỗi Karaoke “sạch” hàng đầu Việt Nam về mặt kinh doanh, sự kiện và truyền thông. Giới Thiệu Về ICOOL [...]
Read More
Chiêu Mộ Business Developer (Chuyên Viên Sales) – Tư Vấn Khóa Học
Vị trí này đòi hỏi sự liều lĩnh, hướng về mục tiêu cao hơn, xa hơn. “Tháng này tôi mong muốn kiếm được nhiều hơn tháng trước – tháng sau [...]
Read More
Chính Sách Sử Dụng Cookie
Trang web này do SEAMI thực hiện – đối tượng được đề cập đến trong tuyên bố này dưới cụm từ “chúng tôi”. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự [...]
Read More
Chính Sách Bảo Mật
Chào mừng đến với seami.vn, là website và nền tảng kết nối học viên với giáo viên âm nhạc (gọi chung là Nền tảng), được điều hành bởi Công ty [...]
Read More
Chính Sách Công Khai Của Giáo Viên
Chính sách của SEAMI cho giáo viên và ứng viên giáo viên Giáo viên (hoặc người đăng ký trở thành Giáo viên) của SEAMI thông qua Nền tảng cho Mục [...]
Read More
Chính Sách Bảo Mật Của Trẻ Em
Dành cho phụ huynh seami.vn là một trang web học tập trực tuyến được giảng dạy qua video với các giáo viên/ gia sư/ huấn luyện viên. Mục tiêu của [...]
Read More
Điều Khoản Logo
1. Người dùng / Giáo viên chỉ có thể sử dụng logo của SEAMI theo các điều khoản này. Người dùng / Giáo viên không được sử dụng tên hoặc [...]
Read More
Điều Khoản Sử Dụng Của Giáo Viên
Chào mừng đến với seami.vn, là website và nền tảng kết nối học viên với giáo viên âm nhạc (gọi chung là Nền tảng), được điều hành bởi Công ty [...]
Read More
Điều Khoản Sử Dụng Của Người Dùng
Chào mừng đến với seami.vn, là website và nền tảng kết nối học viên với giáo viên âm nhạc (gọi chung là nền tảng), được điều hành bởi Công Ty [...]
Read More