Fraud Blocker

Chính Sách Bảo Mật Của Trẻ Em

Dành cho phụ huynh

seami.vn là một trang web học tập trực tuyến được giảng dạy qua video với các giáo viên/ gia sư/ huấn luyện viên. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một trải nghiệm giáo dục vui vẻ, an toàn và thuận tiện cho học viên. 

Chúng tôi chào đón học viên ở mọi lứa tuổi.

Xin lưu ý rằng SEAMI tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA).

Bất kỳ ai truy cập seami.vn đều có thể xem hồ sơ của giáo viên, xem video hồ sơ của họ và xem các bài viết trên seami.vn. Việc xem lịch trình của giáo viên, gửi và nhận tin nhắn từ giáo viên và lên lịch và trả tiền cho các buổi học chỉ có người dùng đã đăng ký mới xem được. Người dùng trên SEAMI cần ít nhất 13 tuổi để đăng ký học. Người dùng dưới 13 tuổi cần đăng ký bởi phụ huynh.

Chúng tôi kiểm tra tuổi của người dùng đăng ký ngay khi đăng ký, trước khi thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác của người dùng đó. Nếu người dùng dưới 13 tuổi, người đó được nhắc yêu cầu phụ huynh hoặc người giám hộ tạo tài khoản.

Với trẻ em, trong bất kỳ môi trường giao tiếp mới nào, chúng tôi khuyến khích phụ huynh tự kiểm tra – tham dự buổi học, bằng cách ở trong phòng với con hoặc truy cập từ một địa điểm khác. Phụ huynh có thể nghe phần âm thanh của buổi học qua điện thoại hoặc âm thanh và hình ảnh hoàn chỉnh bằng máy tính có Internet, có hoặc không có webcam của riêng mình. Không phải trả thêm phí.

Để biết thêm thông tin về Chính sách quyền riêng tư của trẻ em, kiểm soát của phụ huynh và Điều khoản sử dụng, vui lòng tham khảo thông tin bên dưới.

Nếu phụ huynh có thắc mắc hoặc quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: (028)7.30.30.369.

Thông tin bổ sung

Chính sách bảo mật của trẻ em. Chúng tôi có một chính sách bảo mật toàn diện liên quan đến trẻ em mà chúng tôi khuyến khích phụ huynh đọc (Đọc phần “seami.vn – Chính sách bảo mật của trẻ em”). Chính sách bảo mật của trẻ em của chúng tôi mô tả cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến từ trẻ em. Nó cũng mô tả cách phụ huynh có thể xem lại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập. Một liên kết đến các chính sách pháp lý của chúng tôi được đăng ở cuối mỗi trang trên seami.vn

Thông báo cho phụ huynh. Chỉ phụ huynh mới có thể tạo tài khoản cho trẻ dưới 13 tuổi. Đặt buổi học, nhắc nhở sẽ được gửi qua email cho cả phụ huynh và tài khoản con họ.

Điều khoản sử dụng. Việc sử dụng website seami.vn bị chi phối bởi “Điều khoản sử dụng” được đăng ở cuối mỗi Trang của seami.vn. Điều khoản sử dụng bao gồm các điều khoản quan trọng chi phối các quyền của phụ huynh, trẻ em, những người dùng khác và chúng tôi, bao gồm các hành vi có thể chấp nhận được trên trang seami.vn, quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ: quyền sử dụng thông tin, nội dung và tài liệu của chúng tôi gửi cho trẻ em) và các quyền khác có sẵn cho người dùng và chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh đọc Điều khoản sử dụng và đảm bảo rằng phụ huynh hiểu rõ. 

Để được hỗ trợ thêm, liên hệ: (028)7.30.30.369. (Nếu người dùng không đủ 18 tuổi trở lên, người dùng phải có sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ để gọi số này.)

seami.vn – Chính sách bảo mật của trẻ em

Chính sách quyền riêng tư của trẻ em này được thiết kế để trả lời các câu hỏi của phụ huynh về các chính sách và nguyên tắc bảo mật của chúng tôi đối với trẻ em dưới 13 tuổi. Chính sách bảo mật của trẻ em này chi phối cụ thể trang web seami.vn. Chúng tôi đã thiết kế trang seami.vn để tạo các tính năng bổ sung mà chúng tôi tin rằng phụ huynh và trẻ em sẽ thấy hữu ích. Điều này bao gồm một quá trình đăng ký khác nhau.

Để thuận tiện cho phụ huynh, Chính sách quyền riêng tư của trẻ em này sử dụng các thuật ngữ được định nghĩa trong Chính sách bảo mật chung của chúng tôi. Những hướng dẫn này liên quan đến cách chúng tôi đối xử với trẻ em trên trang seami.vn.

Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (“COPPA”) yêu cầu chúng tôi thông báo cho phụ huynh và người giám hộ hợp pháp về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi; và rằng chúng tôi có được sự đồng ý của phụ huynh và người giám hộ để trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng các tính năng nhất định của trang web của chúng tôi. Dưới đây chúng tôi giải thích cách chúng tôi làm điều đó cho những “trẻ em”. Ngoài ra, khi chúng tôi sử dụng thuật ngữ “phụ huynh” bao gồm những người giám hộ hợp pháp.

Những loại thông tin nào SEAMI thu thập về trẻ em?

Trẻ em có thể lướt xem trang seami.vn và xem nội dung, bao gồm cả hồ sơ và video của giáo viên mà không cần đăng ký bất kỳ thông tin nào. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em trừ khi được đăng ký trên phần mềm quản lý của SEAMI. Thông tin duy nhất chúng tôi thu thập từ trẻ em trong quá trình đăng ký của chúng tôi là địa chỉ e-mail của phụ huynh, tên thành viên và mật khẩu. Lưu ý rằng tất cả các trang web hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi đều bị pháp luật cấm không cho phép trẻ tham gia vào một hoạt động trực tuyến mà trẻ phải cung cấp nhiều thông tin cá nhân hơn mức cần thiết.

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về trẻ em?

Nếu trẻ em hoặc phụ huynh cập nhật thông tin tài khoản bao gồm địa chỉ email của trẻ em, chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với trẻ, như cách chúng tôi sẽ gửi cho người lớn về cập nhật lịch học, chẳng hạn như yêu cầu đổi lịch học từ giáo viên hoặc hủy bỏ, cũng như nhắc buổi học sắp tới. Ngoài ra, thông tin cá nhân về trẻ em có thể được thu thập và sử dụng để cho phép trẻ tham gia vào một số tính năng tương tác nhất định như học bài qua nền tảng trò chuyện video của chúng tôi, tin nhắn trao đổi nhanh, gửi e-mail, đăng trên bảng tin và các hoạt động tương tự khác. Những hoạt động này có thể liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em cho bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ em với các bên thứ ba trong phạm vi cần thiết một cách hợp lý để: bảo vệ tính bảo mật toàn vẹn của website chúng tôi; đề phòng trách nhiệm pháp lý; đáp ứng quy trình tư pháp; hoặc trong phạm vi được phép theo quy định của pháp luật, để cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cho một cuộc điều tra liên quan đến an toàn công cộng.

Làm thế nào để chúng tôi thông báo và có được sự đồng ý của phụ huynh cho việc thu thập thông tin từ con cái họ?

Đối với trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi chỉ cho phép đăng ký của phụ huynh. Trừ khi tài khoản của trẻ được phụ huynh chấp nhận dùng email riêng của trẻ, tất cả các liên lạc qua email từ trang web sẽ chỉ gửi đến phụ huynh.

Làm thế nào phụ huynh có thể truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của trẻ?

Bất cứ lúc nào phụ huynh có thể từ chối cho phép chúng tôi thu thập thêm thông tin cá nhân từ con của họ và có thể yêu cầu xoá khỏi hồ sơ bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập. 

Phụ huynh có thể liên hệ với bộ phận giáo vụ của chúng tôi để truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ con trẻ của mình bằng cách gọi hotline (028)7.30.30.369. 

Làm thế nào chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh nếu Chính sách bảo mật của trẻ em của chúng tôi thay đổi?

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư của trẻ em bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh bằng e-mail về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong cách chúng tôi dự định thu thập, sử dụng và / hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ em. Xin lưu ý rằng, mọi lúc, phụ huynh nên cập nhật thông tin cá nhân của mình để cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email hiện tại. Chúng tôi sẽ áp dụng các thay đổi quan trọng trong Chính sách bảo mật của trẻ em chỉ phù hợp với luật hiện hành, bao gồm mọi điều khoản hiện hành của COPPA cần có sự đồng ý của phụ huynh.

Nếu phụ huynh cần hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ hotline: (028)7.30.30.369.

Bài viết mới
Tổng Quan Về Âm Nhạc

Âm Nhạc Là Gì?

Âm nhạc cũng 1 trong 7 loại hình nghệ thuật cơ bản đều dùng biểu đạt, biểu lộ cảm xúc của con người. Và cái khác đó chính là Âm nhạc dùng âm thanh để biểu thị.

Các yếu tố chính

  • + Cao độ: Điều chỉnh giai điệu
  • + Nhịp điệu: Nhịp độ, tốc độ
  • + Âm điệu
  • + Âm sắc

Tác dụng của âm nhạc

Các nghiên cứu đã chỉ ra, âm nhạc, đặc biệt là nhạc giao hưởng có tác dụng tốt, kích thích sự phát triển trí não. Do đó người ta khuyên cho trẻ nghe nhạc để phát triển trí tuệ của chúng.

Bộ môn học
Địa Chỉ

– Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Nghệ Thuật Đông Nam Á

– Địa chỉ trụ sở: 7A/2 Nguyễn Thị Minh Khai, p. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

– Chi nhánh:

+ 7A/2 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

+ 19 Đường 30, Tân Phong, Q.7

+ 31/09 Nguyễn Đình Khơi, Q. Tân Bình

+ 135-39 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh

+ 66 đường D, LakeView City, An Phú, Q.2

– SĐT: 028 39107379

– Email: info@seami.world

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/MST số 0312712732, ngày cấp 28/03/2014, nơi cấp: Sở Kế Hoạch – Đầu Tư TP. HCM.