Bảng tin giảng viên – tháng 02/2020

1. Các giảng viên năm 2019 có học viên đạt chứng chỉ

Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 1

      • Pang Tiêng Ha Ngân – Guitar RSL Grade 1
      • Ngô Quốc Tú – Piano RSL Grade 2
      • Nguyễn Thị Hoài Dung – Piano RSL Grade 2
      • Nguyễn Thanh Hải – Drums Grade 1

 


 

2. Top 5 giảng viên 2019 có nhiều tiết dạy nhất

Bộ mônSố tiết dạy
Lâm Võ Đại HùngVocal647
Huy Trần TrungVocal, Piano cơ bản609
Thủy Trần Thị ThuPiano417
Trọng Lâm NgọcVocal388
Khoa Mai Nguyễn AnhGuitar359

 


 

3. Top 5 giảng viên đạt nhiều reviews 5★ nhất trong năm 2019

CoachSố 5★ có được trong năm 2019
Hadan K’Long12
Nguyễn Thị Khaly11
Trần Trung Huy9
Vũ Mạnh Hùng9
Trần Minh Tùng8
 Lưu Quang Vũ7

 


 

4. Phụ Lục – Những đánh giá tích cực từ học viên

Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 2
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 3
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 4
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 5
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 6
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 7
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 8
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 9
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 10
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 11
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 12
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 13
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 14
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 15
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 16
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 17
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 18
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 19
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 20
Bảng tin giảng viên - tháng 02/2020 21