Fraud Blocker

ĐIỀU KHOẢN DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIA SƯ – GIẢNG VIÊN – HUẤN LUYỆN VIÊN

***Lưu ý quan trọng trước khi ký kết thỏa thuận tham gia khóa học và cộng tác cùng SEAMI 

** Điều khoản áp dụng từ 01/03/2024

Để đảm bảo quyền lợi và chất lượng đào tạo của Quý học viên và Quý gia sư/giảng viên, Quý học viên và Quý gia sư/giảng viên cần đọc kỹ và lưu lại thỏa thuận này để tra cứu khi cần thiết. Quý học viên và Quý gia sư/giảng viên có đủ thời gian để đọc kỹ “Thỏa thuận tham gia khóa học” và “thoả thuận cộng tác” này (sau đây được gọi là “Thỏa thuận”) và yêu cầu nhân viên của trung tâm giải thích về bất kỳ nội dung nào. Quý học viên và Quý gia sư/giảng viên chỉ nên Đồng ý / Agree sau khi đã đọc và hiểu tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Bằng việc đồng ý với thỏa thuận này, Quý học viên và Quý gia sư/giảng viên hiểu rằng Quý học viên và Quý gia sư/giảng viên đã tham gia quan hệ pháp lý ràng buộc giữa Quý học viên và Quý gia sư/giảng viên và CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHONG CÁCH SỐNG Á CHÂU MỚI là pháp nhân điều hành và quản lý SEAMI  theo pháp luật. Tất cả quyền và nghĩa vụ được quy định tại thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

 

DÀNH CHO HỌC VIÊN

PHẦN 1

Các điều khoản thỏa thuận tham gia khóa học

Điều 1: Các điều khoản pháp lý

1.1 Năng lực ký kết

Quý học viên phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam để ký kết thỏa thuận này.

Ví dụ: Quý học viên phải là người từ 15 tuổi trở lên. Nếu Quý học viên bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự như chưa đủ 15 tuổi, Quý học viên cần chứng minh rằng đã được cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của mình đồng ý trước khi ký kết Thỏa thuận này. (Có giấy đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện trình cho trung tâm khi ký. )

1.2 Bảo mật và tác quyền

Nhằm đảm bảo giá trị và tính hiệu quả chuyên biệt của các chương trình mà Quý học viên đang theo học tại trung tâm, Quý học viên có trách nhiệm giữ bí mật thông tin liên quan đến khóa học, các điều khoản ưu đãi về học phí và không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm.

Các sản phẩm Sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn như: Phương pháp, Mô hình đào tạo – huấn luyện, Chương trình đào tạo, Giáo án, Tài liệu nội bộ biên soạn, course outline…) nếu được in với Form mẫu (header, footer, trang mẫu… có logo và các ấn phẩm thuộc sở hữu của SEAMI) là bản quyền và tác quyền thuộc về Trung tâm.

Nội dung của Giáo viên: là bất kỳ nội dung hay tài liệu được đăng tải hoặc gửi qua Nền tảng hoặc được cung cấp bởi Giáo viên trong hoặc liên quan đến Buổi học được cung cấp qua Nền tảng. Là Giáo viên, Giáo Viên chịu trách nhiệm về Nội dung đã gửi, bao gồm cả tính chính xác và tuân thủ đầy đủ luật bản quyền của nội dung đó. Nhà điều hành có quyền kiểm duyệt, xóa, sàng lọc, chỉnh sửa hoặc khôi phục Nội dung của Giáo viên theo thời gian theo quyết định của chúng tôi và không cần thông báo cho bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể xóa hoặc chỉnh sửa Nội dung của giáo viên trên Hồ sơ của bạn nếu chúng tôi tin rằng nó vi phạm Thỏa thuận này. Chúng tôi không có nghĩa vụ giữ lại hoặc cung cấp cho bạn các bản sao Nội dung của giáo viên, chúng tôi cũng không đảm bảo bất kỳ sự bảo mật nào đối với Nội dung của giáo viên.

Quý học viên hoặc người của Quý học viên không được sử dụng cho người thứ 3 hoặc sử dụng với mục đích thương mại. Trường hợp Quý học viên hoặc người nhà của Quý học viên sử dụng bản quyền này ngoài Trung tâm khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm thì phải trả phí bản quyền là 10.000.000 VND/giờ giảng thực tế (Mười triệu đồng Việt nam trên mỗi giờ giảng thực tế), và nhân với số buổi giảng thực tế tương ứng đã sử dụng và các bản photocopy.

1.3 Bảo hành sản phẩm

Các loại nhạc cụ được nêu trong Hóa đơn thanh toán (nếu có) sẽ được bảo hành theo Chính sách bảo hành sản phẩm của Trung tâm. Chi tiết chính sách bảo hành của từng loại sản phẩm được quy định trong các văn bản liên quan và là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận. Các phụ kiện không thuộc trách nhiệm bảo hành của trung tâm. Quý học viên và trung tâm cùng cam kết thực hiện và tuân thủ đúng đắn các điều khoản của Chính sách bảo hành được ban hành bởi Trung tâm.

 

1.4 Hình ảnh của Quý học viên trong quá trình học

Trung tâm SEAMI có thể, và được phép sử dụng một cách hợp lý trong các hoạt động tuyên truyền quảng bá phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Điều 2: Học phí, lệ phí, hóa đơn (và/hoặc email xác nhận thanh toán học phí)

Để đảm bảo không gián đoạn quá trình học tập, Quý học viên cần thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí mà trung tâm và Quý học viên đã thống nhất trước khi tham gia khoá học xác nhận theo hoá đơn thanh toán.

Các khoản phí này chỉ áp dụng hợp lý và hợp lệ cho người có tên và thông tin trong hoá đơn (và/hoặc email xác nhận thanh toán học phí), trung tâm không chấp nhận việc học viên tự ý chuyển giao cho người khác thanh toán hoặc sử dụng mà không có sự đồng ý chính thức bằng văn bản của trung tâm.

Các chương trình ưu đãi học phí sẽ được thông báo trực tiếp cho Quý học viên, nhân viên tư vấn của trung tâm có trách nhiệm giải đáp các thắc mắc và cung cấp đầy đủ thông tin về các chương trình này cho Quý học viên. Việc áp dụng và thay đổi các chương trình này thuộc toàn quyền quyết định bởi Trung tâm.

Hóa đơn hay biên nhận chính thức (qua email được gửi từ info@seami.world) của trung tâm là chứng từ chứng minh Quý học viên đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, vì vậy quyền lợi và nghĩa vụ trong thỏa thuận sẽ được đảm bảo và bắt đầu có hiệu lực ngay sau khi hóa đơn hoặc biên nhận chính thức của trung tâm được ký kết.

Quý học viên vui lòng kiểm tra các thông tin trên hóa đơn để xác nhận nhu cầu và nguyện vọng của Quý học viên cũng như lưu giữ cẩn thận hóa đơn, biên nhận chính thức này để bảo vệ quyền lợi của mình khi cần thiết. Trung tâm không hoàn lại các khoản phí đã hoàn tất sau khi hai bên đã thống nhất và hóa đơn đã được ký kết.

Trường hợp muốn chuyển sang khóa học khác, Quý học viên cần trao đổi và được sự đồng ý chính thức của SEAMI. Quyết định của SEAMI là quyết định cuối cùng.

Hoàn học phí (chỉ áp dụng với gói học từ 2 tháng trở lên): Học phí sẽ được hoàn sau khi trừ học phí các buổi đã học (nếu có) cộng với 20% phí dịch vụ (được tính dựa trên giá trị hoá đơn học phí).
Chính sách hoàn học phí không áp dụng cho các: khoá học tập thể, khoá workshop, hội phí CLB, và các khoá học có quy định không hoàn học phí khác (được công bố trên bảng giá học phí).

Điều 3: Chăm sóc học viên

3.1 .Nghỉ học

Trường hợp lý do nghỉ từ Quý học viên

Quý học viên cần đi học đều đặn và đầy đủ để đạt được kết quả tốt nhất theo đúng tiến độ chương trình. Vì vậy trung tâm chỉ có thể hỗ trợ Quý học viên nghỉ tối đa số buổi nghỉ tương ứng với các gói học phí đã tham gia (vui lòng tham khảo bảng giá, kèm với sự tư vấn từ các Nhân Viên để tham khảo về số lượng các buổi nghỉ phép tương ứng). Các buổi nghỉ này chỉ được tính là hợp lệ và được sắp xếp học bù nếu quý học viên báo với trung tâm tối thiểu trước 6 tiếng trước khi lớp học bắt đầu.

Trường hợp lý do nghỉ từ trung tâm

Quý học viên sẽ được sắp xếp học bù (bằng cách tăng giờ học hoặc sắp xếp bù vào ngày khác)

 

3.2 Bảo lưu

Quý học viên được bảo lưu khi có nhu cầu nghỉ dài hạn. Quý học viên phải thông báo cho SEAMI trước ít nhất 7 ngày, và được sự đồng ý của trung tâm. Các quy đinh về bảo lưu tại SEAMI gồm có:

 • Quý học viên được bảo lưu tối đa 1 lần kể từ ngày khai giảng; chỉ áp dụng bảo lưu cho các khoá/ gói học phí có giá trị 16 buổi học trở lên (hoặc tương đương giá trị này)
 • Thời gian bảo lưu tối đa cho 1 lần sẽ bằng thời gian của khóa học đã đăng ký.
 • Không bảo lưu lớp học (thời gian, giáo viên chủ nhiệm) và kết quả học tập.

· Quý học viên phải ước tính thời điểm đi học lại và báo cho SEAMI.

· SEAMI sẽ gọi điện hoặc liên lạc với Quý học viên bằng tất cả những phương án có thể để nhắc Quý học viên đến học khi gần hết hạn bảo lưu tối đa 7 ngày.

· Sau ngày thứ 30 kể từ ngày bảo lưu, nếu Quý học viên không học lại thì xem như việc bảo lưu không còn giá trị. Toàn bộ quá trình học tập sẽ mất giá trị và chuyển vào hồ sơ “Ngưng học”, và SEAMI không giải quyết bất kì các vấn đề liên quan hay khiếu nại nào, bao gồm cả học phí.

· Trong trường hợp Quý học viên bảo lưu quá 14 ngày, khi quay trở lại SEAMI để học tiếp thì cần thông qua giáo viên tại SEAMI để kiểm tra lại trình độ & kiến thức nhằm đảm bảo theo kịp giáo trình. Trong trường hợp giáo viên xác nhận học viên đã mất căn bản, kiến thức có sai sót không đúng theo trình độ hiện nay của giáo trình, hoặc sẽ không theo kịp giáo trình hiện tại, thì học viên sẽ cần phải đóng phí học lại các lớp thấp hơn, hoặc học lại từ đầu theo giáo trình của giáo viên sẽ đưa ra.

Quy trình bảo lưu

Quý học viên làm đơn bảo lưu trực tiếp tại trung tâm theo mẫu có sẵn hoặc gửi xác nhận bảo lưu qua email. Bao gồm:

· Họ & tên đầy đủ của học viên

· Số điện thoại của học viên hoặc người đại diện hợp pháp của học viên

· Tên của giáo viên

· Thời gian bảo lưu (lưu ý: tối đa 30 ngày)

· Thời gian học lại dự kiến

*Lưu ý: Trung tâm chỉ bảo lưu học phí không bảo lưu lớp học mà Quý học viên đang học (ngày, giờ, giáo viên chủ nhiệm).

 

PHẦN 2

Những trường hợp bất khả kháng

Trường hợp bất khả kháng là những sự việc xảy ra ngoài ý muốn, những tình huống bất ngờ nằm ngoài khả năng kiểm soát của các bên liên quan. Nếu những trường hợp bất khả kháng này xảy ra thì các bên liên quan được miễn trừ trách nhiệm.

Ví dụ (nhưng không giới hạn) như những trường hợp sau:

1. Việc sử dụng các nhạc cụ, trang thiết bị của trung tâm cũng như mọi nơi khác có thể có các rủi ro gây thương tổn cho bản thân Quý học viên hoặc cho các Quý học viên khác. Bất kể là do Quý học viên hay một người khác gây ra. Quý học viên hiểu và tự nguyện chấp nhận rủi ro đó. Với những Quý học viên có các vấn đề về sức khỏe, SEAMI đề nghị Quý học viên nên tham khảo ý kiến bác sĩ của mình trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình luyện tập nào. Quý học viên cam kết sử dụng nhạc cụ, trang thiết bị tại trung tâm theo đúng quy trình, quy cách mà giáo viên và các nhân viên hướng dẫn.

2. Trung tâm luôn thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an ninh trong trường học, tuy nhiên do là nơi công cộng, nhiều người lạ nên có thể không tránh khỏi những hành vi xấu ngoài kiểm soát. Do vậy Quý học viên vui lòng tự bảo quản đồ đạc, tư trang của mình. Mọi sự mất mát đồ đạc, tư trang cá nhân SEAMI sẽ cố gắng trong khả năng phối hợp với đương sự và cơ quan hữu quan nếu có yêu cầu để điều tra mất mát và được miễn trừ trách nhiệm với đương sự.

 

DÀNH CHO GIA SƯ / GIẢNG VIÊN 

Cơ chế kiểm soát chất lượng và đạo đức nghề nghiệp

 • Gia sư / Giảng viên chỉ được nhận lương sau khi bổ sung hồ sơ đầy đủ.
 • Thống nhất lịch học và cam kết dạy đúng khung ngày và giờ đã thống nhất.
 • Luôn trên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng chứng minh năng lực sư phạm với Phụ huynh/Học viên bằng việc sẵn sàng 01 tiết học đầu tiên miễn phí để: tiếp xúc, đánh giá năng lực học viên, tìm hiểu nhu cầu và lên lộ trình hợp lý.
 • Mỗi Gia sư / Giảng viên nhận lớp sẽ phải soạn lộ trình giảng dạy (3-6 tháng/kỳ, tuỳ vào môn/ nhu cầu của Phụ Huynh/học viên), theo mẫu của SEAMI / DEARTUTOR, và thống nhất lộ trình cùng Phụ huynh/ Học viên.
 • Tuân thủ dạy theo lộ trình đã soạn và Tuân thủ chấp hành các đợt Tái thẩm định năng lực, các kỳ thi , các kì đánh giá lớp học được tổ chức và thông báo trước / cũng như bất chợt kiểm tra từ phía Nhà Điều Hành và/hoặc Ban Giám Hiệu.
 • Ghi lại nội dung đã học trong “Report” trên hệ thống quản lý trong vòng 24 tiếng sau mỗi buổi học
 • Trong giảng dạy, các Gia sư / Giảng viên chủ động hoàn toàn mọi tư liệu giảng dạy. Các Gia sư / Giảng viên đều hiểu rõ việc sử dụng các tư liệu Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) là trách nhiệm của cá nhân Gia sư / Giảng viên và phải tuân thủ mọi luật lệ liên quan đến SHTT các tác phẩm/học liệu đó. SEAMI / DEARTUTOR không chịu bất kì trách nhiệm liên đới nào đối với việc vi phạm bản quyền do Gia sư / Giảng viên vô tình hoặc cố tình gây ra.

 

Để có được thương hiệu và duy trì uy tín chung của cả một tập thể, Gia sư / Giảng viên nếu không tuân thủ các điều khoản về lịch học và tác phong nghề nghiệp mà SEAMI / DEARTUTOR đã nhắc nhở trên 02 lần bằng văn bản, SEAMI / DEARTUTOR sẽ áp dụng một hoặc nhiều sự lựa chọn các biện pháp sau:

 • Huỷ (các) tiết học đã xác định là vi phạm và/hoặc không hợp lệ; và, hoặc kèm thêm
 • Cảnh cáo, cắt thưởng Quý; và, hoặc kèm thêm
 • Dừng hợp tác.

Để có được thương hiệu và duy trì uy tín chung của cả một tập thể, Gia sư / Giảng viên chỉ nhận lớp thông qua SEAMI / DEARTUTOR sau khi có thông báo chính thức. 

 • KHÔNG nhận lớp riêng từ phụ huynh/học viên.
 • KHÔNG thỏa thuận với phụ huynh/học viên về giá học phí. 

Nếu vi phạm, SEAMI / DEARTUTOR có quyền thực hiện một hoặc nhiều sự lựa chọn các biện pháp sau:

 • Phạt vi phạm hợp đồng hợp tác, lên đến 100% giá trị Hợp đồng mà khách hàng đã ký kết với SEAMI / DEARTUTOR
 • Thôi hợp tác
 • Gửi profile Gia sư / Giảng viên đã vi phạm đến bộ phận Nhân sự của các trường nhạc, trung tâm gia sư, các công ty truyền thông đã/đang cộng tác với SEAMI / DEARTUTOR. 

Vì tất cả các thành viên đã và đang cộng tác với SEAMI luôn hướng đến một cộng đồng Gia sư / Giảng viên Chuyên nghiệp – Uy tín – Chính trực, đủ năng lực và tác phong để phát triển bền vững, và hội nhập Quốc tế.

 

Quy định về thời gian dạy học và bảo lưu

Nếu có việc không thể đến lớp, quý gia sư / giảng viên vui lòng nhắn tin hoặc gọi hotline báo trước 24 giờ, hoặc trước 3 tiếng (trong giờ hành chính từ 8:30 A.M đến trước 21:30)  trong trường hợp bất ngờ để được hỗ trợ. 

Nếu quý gia sư / giảng viên có nhu cầu nghỉ trên 2 tuần, xin vui lòng báo trung tâm trước ít nhất 7 ngày cho trung tâm. (đối với GV/HLV Âm nhạc ký Hợp đồng Hợp tác với SEAMI dạng full time, dạng cam kết lộ trình –  sẽ áp dụng điều khoản báo nghỉ, vắng theo chính sách và cam kết của hợp đồng tương ứng)

Xem thêm:

 • https://seami.vn/dieu-khoan-su-dung-cua-nguoi-dung/
 • https://seami.vn/chinh-sach-bao-mat/
 • https://seami.vn/chinh-sach-bao-mat-cua-tre-em/
Bài viết mới
Tổng Quan Về Âm Nhạc

Âm Nhạc Là Gì?

Âm nhạc cũng 1 trong 7 loại hình nghệ thuật cơ bản đều dùng biểu đạt, biểu lộ cảm xúc của con người. Và cái khác đó chính là Âm nhạc dùng âm thanh để biểu thị.

Các yếu tố chính

 • + Cao độ: Điều chỉnh giai điệu
 • + Nhịp điệu: Nhịp độ, tốc độ
 • + Âm điệu
 • + Âm sắc

Tác dụng của âm nhạc

Các nghiên cứu đã chỉ ra, âm nhạc, đặc biệt là nhạc giao hưởng có tác dụng tốt, kích thích sự phát triển trí não. Do đó người ta khuyên cho trẻ nghe nhạc để phát triển trí tuệ của chúng.

Bộ môn học
Địa Chỉ

– Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Nghệ Thuật Đông Nam Á

– Địa chỉ trụ sở: 7A/2 Nguyễn Thị Minh Khai, p. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

– Chi nhánh:

+ 7A/2 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

+ 19 Đường 30, Tân Phong, Q.7

+ 31/09 Nguyễn Đình Khơi, Q. Tân Bình

+ 135-39 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh

+ 66 đường D, LakeView City, An Phú, Q.2

– SĐT: 028 39107379

– Email: info@seami.world

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/MST số 0312712732, ngày cấp 28/03/2014, nơi cấp: Sở Kế Hoạch – Đầu Tư TP. HCM.