Phần mềm quản lý chất lượng học tập học viên SEAMI

Làm sao để phụ huynh đồng hành cùng con học nhạc? Làm sao để học viên theo dõi quá trình học tập của mình?

Để các học viên và phụ huynh biết rõ quá trình học tập cũng như có thể đánh giá về giáo viên, SEAMI đã áp dụng phần mềm quản lý chất lượng học tập vào quá trình giảng dạy của mình. Từ nay, sau mỗi tiết học giáo viên SEAMI luôn phải ghi study report cho tiết học đó. 

Với phần mềm này, học viên và phụ huynh có thể:

  • Theo dõi học viên đã học được bao nhiêu và còn bao nhiêu buổi
  • Được báo trước bài học hôm đó
  • Phụ huynh theo dõi được con đã học những gì
  • Có thể đánh giá giáo viên

Phụ huynh và học viên sau 4 tiết học với giáo viên đều sẽ được hỏi thăm review đánh giá chất lượng giáo viên, chất lượng tiết học. 

 

Ở SEAMI, học nhạc vui nhưng vẫn phải hiệu quả!