Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm – Cách đăng nhập

Phần mềm Quản lý Học vụ của SEAMI được triển khai trên nền tảng web. Do đó có thể truy cập bằng mọi thiết bị, không cần cài đặt, chỉ cần vào trình duyệt web là có thể sử dụng được. Phần mềm Quản lý Học Vụ luôn liên lạc với quý phụ huynh/ học viên thông qua email. Để đảm bảo mọi quyền lợi của học viên và duy trì liên lạc với SEAMI, quý PH và Học viên nên thường kiểm tra email được gửi từ hệ thống SEAMI.

Bước 1: Sau khi được nhân viên tạo tài khoản, quý học viên và quý phụ huynh sẽ nhận được email để đổi mật khẩu và sử dụng tài khoản của mình trong suốt quá trình học tập.

Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm - Cách đăng nhập 1

Bước 2: Sau khi bấm vào link “Đăng nhập và đổi mật khẩu”, quý học viên và quý phụ huynh sẽ nhận được thỏa thuận tham gia khóa học. Quý phụ huynh và quý học viên vui lòng đọc các thỏa thuận để được đảm bảo quyền lợi trong quá trình học tập, bấm I agree để tiếp tục thao tác.

Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm - Cách đăng nhập 2

Bước 3: Nhập password và reset để đăng nhập. Password yêu cầu từ 8 kí tự trở lên và có ít nhất một kí tự dạng chữ hoặc dạng số. VD: abcdefg1 hoặc 1234567a

Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm - Cách đăng nhập 3

Bước 4: Sau khi Reset, học phí của học viên đang chờ bộ phận kế toán duyệt nên ban đầu sẽ ghi 0đ, sau khi duyệt sẽ hiển thị học phí để học viên theo dõi.

Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm - Cách đăng nhập 4

Bước 5: Để thao tác các mục, học viên chọn icon menu ở góc trên bên phải màn hình.

Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm - Cách đăng nhập 5

Nếu bạn vẫn còn vẫn còn vấn đề trong việc sử dụng phần mềm vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ học viên thành công tại các trung tâm để được hướng dẫn sử dụng trực tiếp nhé