Làm thế nào để gia hạn học phí – Tiếp tục khoá học ?

Khi còn 2 buổi cuối, phần mềm sẽ tự động gửi email để học viên đăng kí giữ chỗ học cho khóa tiếp theo, trong thời gian này, học viên mới có quyền đăng kí giữ chỗ trước để tham gia khóa học nếu học viên cũ không đăng kí lại.

Làm thế nào để gia hạn học phí - Tiếp tục khoá học ? 1

NẾU BẠN VẪN CÒN VẪN CÒN VẤN ĐỀ TRONG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM VUI LÒNG LIÊN HỆ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ HỌC VIÊN THÀNH CÔNG TẠI CÁC TRUNG TÂM ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRỰC TIẾP NHÉ