Làm sao để có thể đánh giá tiết học và Đánh giá giảng viên ?

Sau mỗi  4 buổi học, quý học viên và quý phụ huynh sẽ nhận được email review giảng viên.

Cách 1: Học viên nhận được email. Nhấn nút review tutor để chuyển đến trang đánh giá giảng viên bằng phần mềm

Cách 2: Quý học viên có thể điện thoại đến S3 và yêu cầu đánh giá Giảng viên ngay lập tức. Đội ngũ S3 (Student Success Supporter) sẽ kích hoạt email đánh giá ngay lập tức.

Làm sao để có thể đánh giá tiết học và Đánh giá giảng viên ?  1

NẾU BẠN VẪN CÒN VẪN CÒN VẤN ĐỀ TRONG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM VUI LÒNG LIÊN HỆ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ HỌC VIÊN THÀNH CÔNG TẠI CÁC TRUNG TÂM ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRỰC TIẾP NHÉ