Thỏa thuận tham gia khóa học Guitar Online

PHẦN 1: Lưu ý quan trọng trước khi ký kết thỏa thuận tham gia khóa học

Để đảm bảo quyền lợi của Quý học viên và chất lượng đào tạo, Quý học viên cần đọc kỹ và lưu lại  thỏa thuận này để tra cứu khi cần thiết. Quý học viên có đủ thời gian để đọc kỹ “Thỏa thuận tham gia khóa học” này (sau đây được gọi là “Thỏa thuận”). Quý học viên chỉ nên ký sau khi đã đọc và hiểu tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Bằng việc ký thỏa thuận này, Quý học viên  hiểu và đồng ý rằng  Quý học viên đã tham gia quan hệ pháp lý ràng buộc giữa Quý học viên và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Nghệ thuật Đông Nam Á là pháp nhân điều hành và quản lý SEAMI theo pháp luật. Tất cả quyền và nghĩa vụ được quy định tại thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ lúc ký kết.

PHẦN 2: Các điều khoản thỏa thuận tham gia khóa học 

Điều 1: Các điều khoản pháp lý

1. Năng lực ký kết: Quý học viên phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam để ký kết thỏa thuận này (Ví dụ: Quý học viên phải là người từ 15 tuổi trở lên. Nếu Quý học viên bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự . Ví dụ: Quý học viên dưới 15 tuổi, Quý học viên khẳng định rằng Quý học viên đã được cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của mình đồng ý trước khi ký kết Thỏa thuận này.

2. Bảo mật và tác quyền: Nhằm đảm bảo giá trị và tính hiệu quả chuyên biệt của các chương trình mà Quý học viên đang theo học tại trung tâm, Quý học viên có trách nhiệm giữ bí mật thông tin liên quan đến khóa học, các điều khoản ưu đãi về học phí và không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm. Các sản phẩm Sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn như: Phương pháp, Mô hình đào tạo – huấn luyện, Chương trình đào tạo, Giáo án, Tài liệu nội bộ biên soạn, Course outline…) bản quyền và tác quyền thuộc về Trung tâm. Quý học viên hoặc người của Quý học viên không được  sử dụng cho người thứ 3 hoặc sử dụng với mục đích thương mại. Trường hợp Quý học viên hoặc người của Quý học viên sử dụng bản quyền này ngoài Trung tâm khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm thì phải trả phí bản quyền là 10.000.000 VND /giờ giảng thực tế (Mười triệu đồng Việt nam trên mỗi giờ giảng thực tế), và nhân với số buổi giảng thực tế tương ứng đã sử dụng và các bản photocopy.

3. Hình ảnh của Quý học viên trong quá trình học: trung tâm  có thể và được phép sử dụng một cách hợp lý trong các hoạt động tuyên truyền quảng bá phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều  2: Học phí, lệ phí, hóa đơn  

1. Để đảm bảo không gián đoạn quá trình học tập, Quý học viên cần thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí mà trung tâm và Quý học viên đã thống nhất trước khi tham gia khoá học xác nhận theo hoá đơn thanh toán. Các khoản phí này chỉ áp dụng hợp lý và hợp lệ cho người có tên và thông tin trong hoá đơn thanh toán, trung tâm không chấp nhận việc học viên tự ý chuyển giao cho người khác thanh toán hoặc sử dụng mà không có sự đồng ý chính thức bằng văn bản của trung tâm. Các chương trình ưu đãi học phí sẽ được thông báo trực tiếp cho Quý học viên, nhân viên tư vấn của trung tâm có trách nhiệm giải đáp các thắc mắc và cung cấp đầy đủ thông tin về các chương trình này cho Quý học viên. Việc áp dụng và thay đổi các chương trình này thuộc toàn quyền quyết định bởi Trung tâm.

2. Kiểm tra thông tin hóa đơn: Hóa đơn hay biên nhận chính thức của trung tâm  là chứng từ chứng minh Quý học viên đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, vì vậy quyền lợi và nghĩa trong thỏa thuận sẽ được đảm bảo và bắt đầu có hiệu lực ngay sau khi hóa đơn hoặc biên nhận chính thức của trung tâm được ký kết. Quý học viên vui lòng kiểm tra các thông tin trên hóa đơn để  xác nhận nhu cầu và nguyện vọng của Quý học viên cũng như lưu giữ cẩn thận hóa đơn, biên nhận chính thức này để bảo vệ quyền lợi của mình khi cần thiết. Trung tâm không hoàn lại các khoản phí đã hoàn tất sau khi hai bên đã thống nhất và hóa đơn đã được ký kết.

3. Trường hợp muốn chuyển sang khóa học khác, Quý học viên cần trao đổi và được sự đồng ý chính thức của trung tâm. Quyết định của trung tâm là quyết định cuối cùng.

Điều 3: Chăm sóc Quý học viên và chương trình học Chăm sóc Quý học viên

1. Nghỉ học -Lý do nghỉ từ Quý học viên:  Để đạt được kết quả tốt nhất  theo đúng tiến độ chương trình, Quý học viên phải đảm bảo tham gia tối thiểu 80%  tổng thời lượng chương trình học. Tuỳ vào quy định của từng loại chương trình mà quý học viên tham gia quyết định việc học viên có được học bù hay không.-Lý do nghỉ từ trung tâm: Quý học viên sẽ được sắp xếp học bù (bằng cách tăng giờ học hoặc sắp xếp bù vào ngày khác)

2. Bảo lưu: Quý học viên được bảo lưu khi có nhu cầu nghỉ trên 30% của tổng thời lượng chương trình học, Quý học viên phải báo trước ít nhất 7 ngày và được sự đồng ý của trung tâm. Quý học viên có thể phải đóng một khoản phí nhỏ cho yêu cầu bảo lưu này. (xem chi tiết trong bản phí). Quý học viên được bảo lưu tối đa 1 lần trong vòng 6 tháng; và 1 lần bảo lưu không dưới 15% thời lượng khóa học và không vượt quá 3 tháng. Quý học viên phải ước tính thời điểm đi học lại và báo cho Trung tâm. Trung tâm sẽ gọi điện hoặc liên lạc với Quý học viên bằng tất cả những phương án có thể để nhắc Quý học viên đến học khi đã hết hạn bảo lưu.  Sau 7 ngày tính từ thời điểm ước tính này nếu Quý học viên không học lại thì xem như việc bảo lưu không còn giá trị (toàn bộ quá trình học tập sẽ mất giá trị và chuyển vào hồ sơ “Ngưng học”, và trung tâm không giải quyết bất kì các vấn đề liên quan hay khiếu nại nào, bao gồm cả học phí).  Khi đã yêu cầu bảo lưu, Quý học viên phải thực hiện đúng với các quy định, nếu sai phạm Quý học viên chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Để được bảo lưu: Quý học viên làm đơn xin bảo lưu trực tiếp tại Trung tâm theo mẫu của trung tâm (liên lạc quầy tư vấn để biết chi tiết).

*Lưu ý: Trung tâm không bảo lưu lớp học mà Quý học viên đang học (ngày, giờ, giáo viên chủ nhiệm). Vì vậy trước khi bắt đầu học lại, Quý học viên cần thỏa thuận lại, thống nhất và tuân thủ việc bảo lưu theo các thay đổi cập nhật tại thời điểm đó.Chương trình học

Chương trình học

1. Để có thể đạt được kết quả tốt nhất, Quý học viên vui lòng  hoàn thành đúng hạn, thực hiện đủ, áp dụng đều, triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn, chính sách của Trung tâm trong suốt khoá học. Quý học viên có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm nếu không thể tiếp tục theo học. Nếu Quý học viên không tham gia học trên 3 (ba) buổi không thông báo và Trung tâm đã thực hiện tất cả các biện pháp liên lạc với Quý học viên mà vẫn không thể liên lạc thì  Xem như Quý học viên tự ý thôi học và trung tâm không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.

2. Quý học viên cần tích cực tham gia lớp học, phát huy tinh thần luyện tập kiên trì, áp dụng phương pháp học tập được Trung tâm hướng dẫn, theo đúng lộ trình đào tạo Course Outline và tham dự các kì thi kiểm tra trình độ để đạt hiệu quả học tập tốt nhất. Quý học viên có quyền và được khuyến khích đóng góp ý kiến phản hồi mang tính xây dựng bằng cách gửi góp ý qua Hotline/ Email/ Trực tiếp đến giáo vụ để Trung tâm không ngừng hoàn thiện chất lượng giảng dạy và tổ chức đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của Quý học viên.

PHẦN 3: Những trường hợp bất khả kháng

Trường hợp bất khả kháng là những sự việc xảy ra ngoài ý muốn, những tình huống bất ngờ nằm ngoài khả năng kiểm soát của các bên liên quan. Nếu những trường hợp bất khả kháng này xảy ra thì các bên liên quan được miễn trừ trách nhiệm. Ví dụ như những trường hợp sau:

1. Tốc độ đường truyền ảnh hưởng xấu đến việc học tương tác trực tuyến: việc học trực tuyến tương tác qua mạng phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ đường truyền của các nhà cung cấp viễn thông mà quý học viên sử dụng. Trung tâm sẽ khuyến khích quý học viên sử dụng gói dịch vụ đường truyền cho phép băng thông và tốc độ upload-download tốt nhất có thể.

2. Việc sử dụng các nhạc cụ, trang thiết bị của trung tâm cũng như mọi nơi khác có thể có các rủi ro gây thương tổn cho bản thân Quý học viên hoặc cho các Quý học viên khác. Bất kể là do Quý học viên hay một người khác gây ra. Quý học viên hiểu và tự nguyện chấp nhận rủi ro đó. Với những Quý học viên có các vấn đề về sức khỏe, SEAMI đề nghị  Quý học viên  nên tham khảo ý kiến bác sĩ của mình trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình luyện tập nào.
PHẦN 4: Điều khoản thi hành

Thoả thuận bản tiếng Việt sẽ có giá trị pháp lý theo quy định Pháp luật Việt Nam hiện hành. Bằng cách click vào nút “TÔI ĐỒNG Ý” dưới bản thỏa thuận này, hai bên cam kết thưc hiện đúng, đủ các điều khoản đã được thống nhất. Và chấp nhận các trường hợp bất khả kháng đã nêu trên.