Piano quy chuẩn 1

W1: Giới thiệu về đàn piano, cách ngồi, để tay trên phím đàn, số ngón tay. Giới thiệu vị trí nốt Đô, rê, mi, fa, sol ký hiệu và vị trí trên đàn
W2 : Giới thiệu ký hiệu và trường độ nốt đen, trắng, tròn. Áp dụng với ký hiệu 5 nốt nhạc đô, rê, mi, fa, sol là C, D, E, F, G theo nốt đen, trắng, tròn. Bài tập : Con chim ri theo ký hiệu nốt C D E F G
W3 : Giới thiệu khuông nhạc và khóa sol. Vị trí nốt C D E F G trên khuông nhạc. Áp dụng bài Ode to joy
W4 : Giới thiệu khóa Fa. Vị trí nốt C D E F G trên khuông nhạc khóa Fa. Áp dụng bài Love me tender
W5 : “JINGLE BELL” – 2 tay áp dụng khóa sol khóa fa. Giới thiệu quãng 4 và quãng 5
W6 : “BROTHER JOHN” – Hợp âm CMajor
W7 : “Here’s a happy song”,luyện tập tay phải với hợp âm CMajor.
W8 : “MERRILY WE ROLL ALONG”, vị trí nốt B (SI) trên khuông nhạc khóa Fa. Hợp âm G7
W9: “LARGO” ôn tập hợp âm CMajor, G7
W10: “MARY ANN”, vị trí nốt B (SI) trên khuông nhạc khóa Sol
W11: Nhịp 2/4, 3/4, 4/4 và nốt trắng chấm. “WHAT CAN I SHARE”.
W12: Dấu nối và dấu luyến. Vị trí nốt A (LA) trên khuông nhạc khóa Fa, Hợp âm FMajor. “WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN”
Hoàn thành khóa học Piano quy chuẩn 1, học viên sẽ:
- Đọc nốt, xác định vị trí, ký hiệu tên nốt si, đô, rê, mi, fa, sol của khóa sol - khóa fa trên khuông nhạc (khóa sol – đô 4 / Khóa fa – đô 3)
- Biết nhạc lý căn bản: trường độ của nốt đen, trắng, trắng chấm, tròn. Ký hiệu dấu lặng đen, trắng, tròn
- Khuông nhạc, ký hiệu khóa sol – khóa fa, dấu quay lại

Piano quy chuẩn 2

W1: Vị trí nốt A (LA) trên khuông nhạc khóa Sol, Hợp âm FMajor. “WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN”
W2: Vị trí nốt B A B C D trên khóa sol – khóa fa. “LOVE SOMEBODY”
W3: “A FRIENDS LIKE YOU”, củng cố đọc nốt, và nắm vị trí nốt G A B C D trên khuông nhạc.
W4: Giới thiệu về dấu thăng, áp dụng bài “MONEY CAN’T BUY EVERYTHING”
W5: Ôn tập về dấu thăng, áp dụng bài “LITTLE RIVER FLOWING”, “QUIET THOUGHTS” và bài “STAR QUEST”
W6: Giới thiệu dấu giáng, áp dụng bài “A LITTLE LATIN”
W7: Ôn tập 2 dấu hóa: dấu thăng, dấu giáng. Áp dụng bài “STOMPIN”
W8: Hợp âm G Major & D7 khóa Fa. Áp dụng bài “THE CUCKOO”
W9: Hợp âm G Major & D7 khóa sol, áp dụng cho bài “ HARP SONG”; Giới thiệu Pedal và cách sử dụng
W10: Vị trí nốt E (MI) trên khuông nhạc khóa Fa, áp dụng cho bài “BEAUTIFUL BROWN EYES”
W11: Vị trí nốt E (MI) trên khuông nhạc khóa Sol, áp dụng cho bài “ALPINE MELODY”
W12: Hợp âm C Major, G, D7. Ôn tập với bài tập/71
Sau khóa học, học viên sẽ được:
- Củng cố khả năng đọc nốt nhạc, đánh 2 tay trôi chảy với các bài trình độ khó hơn
- Biết nhạc lý căn bản: dấu hóa (dấu thăng – giáng), ô nhịp, số chỉ nhịp, vạch nhịp

Học phí

Học phí hiệu quả

(Được lựa chọn nhiều nhất)
2 buổi/tuần. Hoàn thành từng lộ trình chỉ trong thời gian 1-2 tháng

Ưu đãi 10% học phí khi đăng kí trọn khóa 2 tháng

2.880.000đ/tháng

Giảng viên SEAMI

Thành quả học viên

Câu chuyện học viên

  • ĐĂNG KÍ GIỮ CHỖ NGAY

    • Nhận ưu đãi 10% - 15% học phí

    • Kiểm tra trình độ miễn phí

    • Tư vấn lộ trình cá nhân miễn phí

    • 1 buổi học thử môn học yêu thích