Bé Hoàng Quân – Học viên khóa học Trống dành cho trẻ em