Đánh Giá Chân Thật Từ Trải Nghiệm Học Viên

Khi bạn trở thành học viên SEAMI , bạn mới có tài khoản trong phần mềm để có thể gửi nhận xét về giáo viên đang giảng dạy mình.
Thông thường sau khi hoàn tất 4 buổi học, hệ thống mới gửi email mời bạn gửi nhận xét về giảng viên. Hoặc bất kì lúc nào bạn cũng có thể gửi nhận xét nếu tiết học làm bạn không hài lòng
Để đảm bảo tính chân thực và khách quan của nội dung nhận xét, hệ thống không cho phép học viên gửi nhận xét về giáo viên khác ( không phải giáo viên trực tiếp giảng dạy mình). Học viên chỉ được quyền gửi nhận xét về giáo viên khi học viên đã và đang tham gia các tiết học của giáo viên đó
Nội dung là duy nhất và do chính người gửi nhận xét viết. SEAMI xét duyệt mọi nhận xét một cách công bằng. Kể cả những nhận xét 1 sao hay 5 sao đều được SEAMI ghi nhận và lắng nghe
SEAMI đăng tải công khai và liên tục tất cả các nhận xét của học viên tại profile giảng viên. Tuy nhiên, SEAMI sẽ đảm bảo thông tin học viên gửi nhận xét sẽ được bảo mật
Để đảm bảo tính chân thực của nhận xét. Các giáo viên không thể tự gửi nhận xét về mình. Bởi hệ thống của SEAMI chỉ tạo tài khoản có quyền nhận xét cho học viên ( dựa trên mã học viên, thời gian tham gia tiết học,v.v...) chứ không mở quyền nhận xét cho tài khoản giáo viên

Nhận xét Từ học viên

Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 1
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 2
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 3
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 4
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 5
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 6
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 7
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 8
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 9
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 10
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 11
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 12
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 13
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 14
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 15
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 16
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 17
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 18
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 19
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 20
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 21
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 22
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 23
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 24
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 25
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 26
Nhận Xét Chân Thật Từ Học Viên 26

  • ĐĂNG KÍ GIỮ CHỖ NGAY

    • Nhận voucher 1.000.000 học phí khóa thanh nhạc/piano.

    • Nhận ngay đàn ukulele khi đăng kí khóa ukulele.

    • Nhận ngay đàn guitar khi đăng kí khóa guitar.

    • Tư vấn lộ trình cá nhân miễn phí