Fraud Blocker

Đội ngũ giảng viên SEAMI 100% đều trải qua quy trình phỏng vấn, thẩm định năng lực để đảm bảo đem đến cho học viên những buổi học chất lượng. Để tự chọn giáo viên phù hợp với sở thích, nhu cầu học nhạc, học viên bấm vào view profile, xem các thông tin về kinh nghiệm, cam kết chuyên môn và các thành tích, chứng chỉ của giáo viên.