Lộ trình tháng thứ 1

W1: Giới thiệu về đàn piano, cách ngồi và vị trí tay trên phím đàn; Số ngón tay phải, số ngón tay trái – luyện tập
W2: Giới thiệu ký hiệu và trường độ nốt đen và dấu lặng đen. Luyện tập ngón tay phải và tay trái
W3: Giới thiệu trường độ nốt trắng, ký hiệu dấu lặng trắng, trường độ nốt tròn, ký hiệu dấu lặng tròn; Luyện ngón tay phải và tay trái
W4: Ký hiệu nốt đô – C, nốt rê – D
– Áp dụng bài “THE C SONG” và “THE D SONG”
– Ôn tập 2 nốt C & D qua bài “MOZART MOUSE’S FIRST MINUET” và bài “NAP TIME”

Lộ trình tháng thứ 2

W5: Ký hiệu nốt mi – E, ôn tập C D E
– Áp dụng C D E bài “MUSIC FRIEND WALTZ” và bài “A THREE-NOTE SYMPHONY” và bài “CONCERT DAY” và bài “READY TO PLAY”
W6: Ký hiệu nốt fa – F, Ôn tập C D E F
– Áp dụng bài “THE F SONG”
– Áp dụng 4 nốt C D E F vào bài “I WON’T SNEEZE” và bài “ MUSICAL CAT”
W7: Ký hiệu nốt sol – G, Ôn tập C D E F . Áp dụng bài “THE G SONG”’
– Áp dụng 5 nốt C D E F G vào bài “CLARA C” và bài “TWO NEW KEYS” và bài “ICE CREAM” và bài “MUSIC STARS”
W8: Giới thiệu về khuông nhạc, phân biệt nốt nằm ở dòng kẻ # nốt trong khe nhạc; Giới thiệu về Khóa Sol

Lộ trình tháng thứ 3

W9: Vị trí nốt ĐÔ – C trên khuông nhạc khóa Sol. Áp dụng vào bài tập : NỐT ĐÔ
W10: Vị trí nốt RÊ – D trên khuông nhạc Khóa Sol. Áp dụng vào bài tập: ĐÔ – RÊ và bài “TAKE A STEP”
W11: Vị trí nốt MI – E trên khuông nhạc Khóa Sol . Áp dụng 3 nốt C D E vào bài tập ĐÔ – RÊ- MI và bài “STEPPING FUN” và bài “OUR MUSIC FRIEND”
W12: Vị trí nốt FA – F trên khuông nhạc Khóa sol. Áp dụng 4 nốt C D E F vào bài tập “ĐÔ RÊ MI FA” và bài “WALTZING ON F” và bài “HAPPY HOEDOWN”

Kết thúc khóa học

Hoàn thành khóa học Kids Piano 1, các bé sẽ:
– Xác định vị trí ,ký hiệu tên nốt đô, rê, mi, fa, sol (C, D, E, F, G) trên phím đàn
– 2 tay đánh linh hoạt, nhớ số ngón tay
– Nhạc lý căn bản: trường độ của nốt đen, trắng, trắng chấm, tròn; Ký hiệu dấu lặng đen, trắng, tròn; Cấu tạo khuông nhạc; Ký hiệu khóa sol – khóa fa, dấu quay lại
– Vị trí nốt C D E F G trên khuông nhạc Khóa Sol, đọc và đánh thành thạo

Lộ trình tháng thứ 1

W1: Vị trí nốt SOL – G trên khuông nhạc Khóa Sol; Ôn tập 5 nốt C D E F G vào bài tập “ĐÔ RÊ MI FA SOL” và bài “RIGHT HAND SONG
W2: Củng cố vị trí nốt trên khuông nhạc khóa sol áp dụng bài “CLARA’S ETUDES” và bài “OH, GEE” và bài “HOPSCOTCH”
W3: Giới thiệu Khóa Fa, vị trí nốt F G A trên khuông nhạc Khóa Fa; Luyện tập bài “HIDE AND SEEK” và bài “MERRILY WE ROLL ALONG”
W4: Áp dụng 2 tay với Khóa Sol – Khóa Fa kết hợp bài “TAMBOURINE TUNE”

Lộ trình tháng thứ 2

W5: Học bài “ONCE A MAN WAS SO SO MAD”, củng cố đọc nốt và trường độ nốt
W6: Học bài “LET ME FLY”, ráp 2 tay với cô giáo giúp các bé cảm nhận nhịp nhạc và hứng thú trong học tập
W7: Vị trí nốt SI – B, nốt ĐÔ – C trên khuông nhạc Khóa Fa; Áp dụng bài “SURPRISE SYMPHONY” và bài “SOLEMN EVENT”
W8: Học bài “LONG, LONG AGO”, luyện tập đọc nốt tốt hơn từ các bài tập kèm theo

Lộ trình tháng thứ 3

W9: Học bài “SKATEBOARD DOODLE”, luyện tập đọc nốt tốt hơn từ các bài tập kèm theo
W10: Học bài “TRUMPET MAN” và bài “SCOTTISH AIR”, luyện tập đọc nốt tốt hơn từ các bài tập kèm theo
W11: Học bài “PIRATES OF THE SEA”, luyện tập đọc nốt tốt hơn từ các bài tập kèm theo
W12: Học bài “GO FOR THE GOLD”, ôn tập các ký hiệu nốt và củng cố phần đọc nốt nhạc

Kết thúc khóa học

Hoàn thành khóa học Kids Piano 2, các bé sẽ biết được:
– Vị trí nốt C D E F G trên khuông nhạc Khóa Sol– đọc và đánh thành thạo
– Vị trí nốt F G A B C trên khuông nhạc Khóa Fa – đọc và đánh thành thạo
– Nhạc lý căn bản: Ôn tập và củng cố các ký hiệu về trường độ, dấu quay lại, ký hiệu nốt nhạc

Lộ trình tháng thứ 1

W1: Vị trí nốt C D E trên khuông nhạc khóa Fa; Áp dụng bài “REFLECTION” và bài “CARMEN’S TUNE”
W2: Giới thiệu quãng 2, quãng 3; Áp dụng bài “PLEASE, NO BEES”
W3: Giới thiệu ký hiệu và cách đánh Staccato; Áp dụng bài “CLAPPING SONG” và bài “HOEDOWN”
W4: Học bài “BINGO”

Lộ trình tháng thứ 2

W5: Học bài “CIRCLE DANCE”
W6: Học bài “ALLEGRO” và bài “BRASS FANFARE”
W7: Học bài “JINGLE BELL”, giới thiệu quãng 4, 5
W8: Học bài “Brother John”, hợp âm C major

Lộ trình tháng thứ 3

W9: Học bài “Here’s a happy song”, luyện tập tay phải với hợp âm C Major
W10: “MERRILY WE ROLL ALONG”, vị trí nốt B (SI) trên khuông nhạc khóa Fa; Hợp âm G7
W11: “LARGO” ôn tập hợp âm C Major, G7
W12: “MARY ANN”, vị trí nốt B (SI) trên khuông nhạc khóa Sol

Kết thúc khóa học

Học phí

Học phí hiệu quả

(Được lựa chọn nhiều nhất)

2 buổi/tuần. Hoàn thành từng lộ trình chỉ trong thời gian 1-2 tháng

Ưu đãi 10% học phí khi đăng kí trọn khóa 2 tháng

2.880.000đ/tháng

Đội ngũ giảng viên